Habarlar

 • Rainlemgoşar üçin ideg we hyzmat

  Rainlemgoşar üçin ideg we hyzmat

  Rainagyşly günlerde köp adamlar daşary çykmak üçin plastik ýagyş paltosyny geýmegi halaýarlar, esasanam welosiped sürenlerinde, adamlary ýelden we ýagyşdan goramak üçin plastik ýagyş palto zerurdyr.Şeýle-de bolsa, güneşli bolanda, plastik ýagyş paltosyna nädip ideg edip bolar, şonuň üçin geýip bolar ...
  Koprak oka
 • Rainlemgoşaryň gelip çykyşy

  Rainlemgoşaryň gelip çykyşy

  Rainlemgoşar Hytaýda döräpdir.Zhou neberesi döwründe adamlar ýagyşdan, gardan, ýelden we günden goramak üçin ýagyş palto ýasamak üçin “ficus pumila” ösümligini ulandylar.Şeýle ýagyş palto adatça “coir rainco” diýilýär.Könelişen ýagyş enjamlary konusda düýbünden ýitdi ...
  Koprak oka
 • COVID-19 2020-nji ýylda pandemiýa epidemiýasy

  COVID-19 2020-nji ýylda pandemiýa epidemiýasy

  2020-nji ýylyň başynda Hytaýda adamlar bahar baýramyny geçirmeli boldular, ýöne COVID-19 wirusynyň çozmagy sebäpli asyl janly köçeler boşdy.Ilkibaşda hemmeler tolgunýardy, ýöne gaty gorkmady, sebäbi hiç kim beýle pikir etmezdi ...
  Koprak oka